T-Systems, Magenta Fest, Košice

Pri vstupe na Uprising festival Vás vítal produkt Streamer Flag vo farbách reggae!