Orange - Festival Pohoda, Trenčín

Sme šťastní, že sme dostali dôveru od ORANGE-u, ktorému sme na festivale POHODA vytvorili "pohyblivú výzdobu". Tak ako každý rok, návštevníci festivalu mali úžasnú príležitosť oddýchnuť si v ORANGE oddychovej zóne. Vysoko nad hlavami, sme zvolili jednoduchý štýl výzdoby vytvorený z produktov Wind Turbines, Kite TrainsStreamer Flags vo farbe spoločnosti!