FPT Slovakia, Košice

Výroba a inštalácia prenosnej konštrukcie spolu s banermi pre spoločnosť FPT Slovakia!