CIBULAFEST, Holíč

CIBULAFEST - stramer flags na mieru vo farbách objednávateľa. Streamer flags sme vhodne rozmiestnili pri vstupe na festival a po rohoch celého priestoru!