Cenník

Cenník SOGO Kites & Decoration

Ceny prenájmu neobsahujú režijné náklady ako prepravu, samotnú inštaláciu atď. V prípade záujmu o spoluprácu Vás prosíme o vyžiadanie si záväznej cenovej ponuky!

Ceny za predaj neobsahujú režijné náklady na obstaranie špecifických materiálov podľa požiadaviek klienta. V prípade záujmu o spoluprácu Vás prosíme o vyžiadanie si záväznej cenovej ponuky!

Cenník SOGO Kites & Decoration Cenník SOGO Kites & Decoration